Aktualności

Konferencja - p.pocztowe 2014

W dniu 17 września 2014 roku w sali Balowej w Hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie odbyła się konferencja  "Rynek Usług Pocztowych w Polsce 2014”. Kancelarię reprezentował Mec. Rafał Szczęsny. W konferencji uczestniczyli m.in. Wiceprezes UKE Pan Karol Krzywicki, przedstawiciele największych operatorów pocztowych, ...

Nowe publikacje

W dziale Publikacje znajdują się szczegóły dotyczące tegorocznych publikacji naszej Kancelarii, w tym z zakresu zamówień publicznych i prawa pocztowego.

Konferencja - rynek usług pocztowych w Polsce 2013

Kancelaria Kobiela Szczęsny Radcy Prawni sp. p. jako jedna z dwóch Kancelarii prawnych uczestniczyła w dniu 18 września br.  w konferencji "Rynek usług pocztowych w Polsce 2013", ktora odbyła się w Warszawie w Hotelu Courtyard by Marriott. Kancelarię reprezentował radca prawny dr Rafał Szczęsny. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Poczty Polskiej S.A., InPost sp. z o.o. oraz innych operatorów alternatywnych, firm kurierskich.

Zmiany w rozliczaniu podróży służbowych

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej od 1 marca 2013 r. zostaną wprowadzone zmiany w rozliczaniu służbowych podróży krajowych oraz zagranicznych.

Więcej w Strefie Klienta.

III ustawa deregulacyjna

III ustawa deregulacyjna wprowadza przepisy, które powinny przede wszystkim poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami, m.in. obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony (w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowanie jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodu).

więcej w Strefie Klienta.

  <  1 2 3 4 5 6  >