Publikacje

Wieloletnia praktyka i doświadczenie Kancelarii wynika także z faktu bieżącego śledzenia zmian w prawie, kierunków występujących w orzecznictwie i literaturze. Przedstawiciele Kancelarii wnoszą wkład w rozwój doktryny poprzez swoje liczne publikacje, do których należą:

 

 • „Ograniczenia kompetencji członków zarządu w spółkach kapitałowych"
  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, nr 11 – artykuł opublikowany

 • „Umowy i spory z członkami zarządu w spółkach kapitałowych"
  Prawo Spółek 2004, nr 12

 • „Zakaz konkurencji w spółkach kapitałowych w odniesieniu do członków zarządu"
  Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 11

 • „Zarząd w spółkach kapitałowych"
  monografia, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • „Nadużycie art. 17 k.s.h. przez wspólników pełniących jednocześnie funkcje reprezentacji w spółkach kapitałowych"
  Prawo Spółek 2005, nr 9

 • „Zakres prokury a zasady reprezentacji spółek handlowych"
  Prawo Spółek 2006, nr 2

 • „Umowy holdingowe"
  Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 5

 • „Reklama leków a czyny nieuczciwej konkurencji"
  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006, nr 11

 • „Reklama farmaceutyczna kierowana do lekarzy"
  Prawo i Medycyna 2006 nr 25 (vol. 8)

 • „Nadzór nad reklamą farmaceutyczną"
  Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach 2007

 • "Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu"
  Prawo Spółek 2007, nr 3

 • Reklama farmaceutyczna i pokrewna
  Warszawa 2010

 

- "Doręczanie przesyłek sądowych przez operatorów pocztowych - swoboda czy cichy powrót do monopolu?"

   Dziennik Gazeta Prawna z 24.2.2014, s. 4

 

- "Wybrane problemy prawne doręczania  tzw. przesyłek urzędowych za pośrednictwem  operatorów pocztowych"

    internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 2(3)

 

- Pocztowe zasady doręczania na tle wybranych szczególnych zasad doręczania"

    Radca Prawny 2014, nr 4

 

 • "Przetargi na usługi pocztowe - jak napisać właściwie SIWZ? (współautor dr Rafał Zgorzelski)

     Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce 2014, nr 6

 

wszystkie autorstwa dr Rafała Szczęsnego