Pro Bono

W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową osoby potrzebującej pomocy prawnej Kancelaria świadczy usługi nieodpłatnie lub za bardzo niskie wynagrodzenie. Są to najczęściej sprawy z zakresu prawa rodzinnego i sytuacje kiedy zasady współżycia społecznego nakazują, by świadczyć usługi prawne  pro bono.

 

Zasadą jest jednak odpłatność świadczonych usług prawnych i doznaje ona wyjątków bardzo rzadko.