Nowe odsetki

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zostały zmienione przepisy dotyczące odsetek. Zgodnie z nowymi regulacjami, wprowadzonymi ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830, dalej: ustawa nowelizująca), aktualnie w kodeksie cywilnym (dalej: k.c.) wyróżnia się:

  1. odsetki ustawowe (kapitałowe) oraz
  2. odsetki ustawowe za opóźnienie o odmiennej wysokości.

 

Pełna informacja w Strefie Klienta.