Aktualności

Konferencja - p.pocztowe 2014

W dniu 17 września 2014 roku w sali Balowej w Hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie odbyła się konferencja  "Rynek Usług Pocztowych w Polsce 2014”. Kancelarię reprezentował Mec. Rafał Szczęsny. W konferencji uczestniczyli m.in. Wiceprezes UKE Pan Karol Krzywicki, przedstawiciele największych operatorów pocztowych, ...

Nowe publikacje

W dziale Publikacje znajdują się szczegóły dotyczące tegorocznych publikacji naszej Kancelarii, w tym z zakresu zamówień publicznych i prawa pocztowego.

Konferencja - rynek usług pocztowych w Polsce 2013

Kancelaria Kobiela Szczęsny Radcy Prawni sp. p. jako jedna z dwóch Kancelarii prawnych uczestniczyła w dniu 18 września br.  w konferencji "Rynek usług pocztowych w Polsce 2013", ktora odbyła się w Warszawie w Hotelu Courtyard by Marriott. Kancelarię reprezentował radca prawny dr Rafał Szczęsny. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Poczty Polskiej S.A., InPost sp. z o.o. oraz innych operatorów alternatywnych, firm kurierskich.

Zmiany w rozliczaniu podróży służbowych

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej od 1 marca 2013 r. zostaną wprowadzone zmiany w rozliczaniu służbowych podróży krajowych oraz zagranicznych.

Więcej w Strefie Klienta.

III ustawa deregulacyjna

III ustawa deregulacyjna wprowadza przepisy, które powinny przede wszystkim poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami, m.in. obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony (w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowanie jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodu).

więcej w Strefie Klienta.

PRACA DLA PRAWNIKA Z JĘZ. FRANCUSKIM

Kancelaria poszukuje prawnika (absolwenta lub aplikanta radcowskiego) z dobrą znajomością języka francuskego

więcej »

Zmiany w Kodeksie Pracy

Dnia 1 stycznia 2012 weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy.

Zmiany w prawie pracy, wprowadzone powyższą nowelizacją, są przede wszystkim skutkiem wejścia w życie dwóch ustaw:

  • ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców oraz
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaznaczyć należy, że utraciła moc ustawa antykryzysowa, która modyfikowała niektóre przepisy prawa pracy.

Więcej w Strefie Klienta.

Zmiany w KPC

Dnia 2 listopada 2011 r. ogłoszona została uchwalona w dniu 16 września 2011 r. ustawa o zmianie kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Ustawa ta wprowadza obszerną, liczącą blisko 150 zmian, nowelizację KPC. Zmiany wprowadzone powyższą ustawą wejdą w życie po półrocznym vacatio legis, tj. w dniu 3 maja 2012 r. Najważniejszą ze zmian jest likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Zmiany mają na celu przede wszystkim usprawnienie i przyspieszenie przeprowadzania postępowania sądowego.

Więcej w Strefie Klienta.

Nowelizacja przepisów dot. podziału i łączenia spółek handlowych

Art. 505 k.s.h. w nowym brzmieniu umożliwia udostępnianie wspólnikom dokumentacji związanej z procesem łączenia się spółek drogą elektroniczną (istnieje także możliwość przesyłania odpisów dokumentów w taki sposób). Ponadto w razie bezpłatnego udostępnienia dokumentów na stronie internetowej, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia, spółka jest zwolniona od udostępniania tych dokumentów w swoim lokalu.

więcej w Strefie Klienta.

  <  1 2 3 4 5 6  >