Prawnicy

Piotr Leszczyński

prawnik

Język: angielski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo.

Zajmuje się głównie prawem cywilnym, własności przemysłowej i restrukturyzacyjnym.