Prawnicy

Łukasz Lichoń

Zajmuje się głównie prawem podatkowym i postępowaniem podatkowym (zwłaszcza podatkiem od nieruchomości), prawem admninistracyjnym i postępowaniem egzekucyjnym w administracji jak również  postępowaniem sądowo-administracyjnym, prawem wekslowym i czekowym.

Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (2008).