Prawnicy

Łukasz Lichoń

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, radca prawny od 2013 roku. Umiejętności rozwijał obsługując duże sieci handlowe, firmy deweloperskie, jednostkę badawczo-rozwojową, ale również małych i średnich przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego, prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego i prawa restrukturyzacyjnego. Posiada bogate doświadczenie związane z udziałem w postępowaniach podatkowych, postępowaniach sądowoadministracyjnych, jak również postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych oraz cywilnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, zwłaszcza w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, uldze badawczo-rozwojowej B+R, w podatkach dochodowych. Jako pełnomocnik reprezentował i nadal reprezentuje Klientów w ponad tysiącu spraw podatkowych oraz kilkuset sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.