Prawnicy

Weronika Warchala

Prawnik

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w 2021 r. Obroniła pracę magisterską pod tytułem „Pozycja prawna dziecka poczętego w prawie polskim” w Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego pod kierunkiem dr Piotra Kukuryka.

Zajmuje się przede wszystkim prawem nieruchomości, prawem podatkowym, w tym w szczególności podatkiem od nieruchomości oraz ulgą badawczo-rozwojową B+R, a także bieżącą obsługą przedsiębiorców z zakresu prawa pracy oraz prawa konsumentów.

Języki: angielski