Prawnicy

Dawid Majewski

Aplikant radcowski

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2021 r. Obronił pracę magisterską pt. „Reglamentacja dostępu do broni palnej w polskim systemie prawnym” w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych pisaną pod kierownictwem dr Moniki Chlipały.

Zajmuje się głównie prawem cywilnym, upadłościowym i egzekucyjnym, prawem pracy, postępowaniami egzekucyjnymi oraz szeroko rozumianym prawem korporacyjnym.

Języki: angielski