Prawnicy

Gabriela Waśniowska-Urbin

Aplikant radcowski

 

Absolwentka Prawa Instytutu Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ( 2022 r.).  Została dwukrotnie nagrodzona Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, otrzymała także Stypendium Prezesa Rady Ministrów na podstawie szczególnie wyróżniających wyników w nauce. Studia prawnicze ukończyła z ogólną oceną bardzo dobrą.

 

Od 2023 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

 

Biegle posługuje się językiem francuskim oraz angielskim. W 2017 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin DELF B2, a także uzyskała tytuł finalisty Olimpiady Języka Francuskiego. Pracę magisterską poświęciła zagadnieniu błędu medycznego, badając polski i francuski system prawny. Pracę magisterską pt. „Problematyka błędu medycznego w polskim i francuskim systemie prawnym” pod kierunkiem prof. UEK dr hab. Kingi Michałowskiej obroniła na ocenę bardzo dobrą.

 

Do jej zainteresowań i kręgu praktyki należy głównie prawo podatkowe ( w szczególności: podatek PIT, CIT, podatek od nieruchomości), prawo handlowe oraz prawo cywilne.

 

Języki: francuski, angielski