Prawnicy

Katarzyna Nowak

aplikant radcowski

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, broniąc pracę magisterską pt. „Kryminalistyczna i prawna problematyka przestępstwa prania pieniędzy na przykładzie Republiki Francuskiej” w Pracowni Kryminalistyki, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Wójcikiewicza.

W 2021 roku została absolwentką Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przez Uniwersytet w Orleanie przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie kończy studia magisterskie na Uniwersytecie w Orleanie na kierunku prawo ze specjalizacją Prawo gospodarcze francuskie i międzynarodowe (Master 2 DAFI – Droit des affaires français et international).

Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym i prawem pracy w kontekście bieżącej obsługi przedsiębiorców, w tym prawem umów, prawem konsumenckim i prawem autorskim, a także prawem podatkowym, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości i podatku dochodowego.

języki: francuski, angielski