Prawnicy

Agnieszka Luzar

radca prawny

język: angielski

 

Zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym, w tym prawem konkurencji i ochrony konsumentów, prawem administracyjnym oraz podatkowym,  w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości oraz ulgi badawczo-rozwojowej w podatkach dochodowych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej, w tym także przed organami podatkowymi.  Wspiera bieżącą działalność klientów poprzez konsultacje, przygotowanie informacji prawnych i opinii prawnych, prowadzenie negocjacji, opiniowanie i sporządzanie umów, badanie stanu prawnego nieruchomości.

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, uzyskując wpis na listę radców prawnych w 2015 r.