Prawnicy

Mikołaj Folwarski

Student V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pisze pracę magisterską w Zakładzie Postępowania Cywilnego UJ pod kierownictwem dr hab. Radosława Flejszara, pn. „Sposoby zakończenia postępowania apelacyjnego”.
W Kancelarii zajmuje się głównie prawem cywilnym, w tym m.in.: prawem bankowym oraz prawem konsumenckim, a także prawem administracyjnym.
Język: angielski