Prawnicy

Michał Nawrocki

radca prawny

Ukończył Uniwersytet Jagielloński (2015). Obronił pracę magisterską pt. "Samowola budowlana" w Katedrze Postępowania Administracyjnego pod kierunkiem prof. Tadeusza Wosia.


Zajmuje się głównie prawem administracyjnym, prawem budowlanym, prawem zagospodarowania przestrzennego, prawem podatkowym i prawem cywilnym.

Języki: angielski