Prawnicy

Marek Kobiela

partner zarządzający

radca prawny od 1999 roku

język: francuski

 

Wielokrotnie brał udział w szkoleniach, wykładach oraz seminariach organizowanych przez Międzynarodowe Działy Prawne spółek prawa francuskiego. Na przełomie 2009 i 2010 r. brał udział w projekcie „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej", organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, w ramach którego uczestniczył w kursie prawniczego języka francuskiego oraz w cyklu wykładów z zakresu procedury postępowania przed sądami Unii Europejskiej - Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie nieruchomości, prawie umów, w tym w międzynarodowym obrocie gospodarczym; posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie procesów inwestycyjnych z udziałem kapitału obcego, tworzenia i rozwoju sieci sklepów wielkopowierzchniowych, transakcji związanych z nieruchomościami przeznaczonymi pod większe inwestycje; odpowiada za obsługę prawną podmiotów zatrudniających dużą liczbę pracowników oraz podmiotów, w których działają związku zawodowe; wielokrotnie brał udział w negocjacjach ze związkami zawodowym; uczestniczył w wielu transakcjach z zakresu korporacyjnego prawa spółek z udziałem spółek zagranicznych, w szczególności z udziałem kapitału francuskiego.

Ukończył Uniwersytet Jagielloński.