Prawnicy

Izabella Cupał

Języki: angielski
Absolwnetka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zajmuje się głównie prawem cywilnym oraz prawem podatkowym.