Cd. zmian w podatkach

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono dużo zmian w prawie podatkowym. Zmienione zostały przepisy dotyczące składania rocznych zeznań przez podatników. Zeznania podatkowe będą udostępniane przez organ podatkowy w portalu podatkowym. Podatnik w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia będzie obowiązany do akceptacji udostępnionego przez organ zeznania bądź złożenia swojego zeznania podatkowego nie korzystając z zeznania udostępnionego przez organ (PIT). 

 

Kolejną istotną zmianą jest możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu również kosztów zatrudnienia małżonka oraz dzieci (lub małżonka i dzieci wspólnika spółki osobowej).

 

Zmieniły się zasady rozliczania kosztów użytkowania samochodów osobowych. Zostały podwyższone limity, do których możliwe jest odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego. Podwyższenie nastąpi z 20.000 euro do 150.000 zł, a w przypadku samochodów elektrycznych z 30.000 euro do 225.000 zł.

 

Wprowadzony został tzw. exit tax, czyli podatek od niezrealizowanych zysków. Będzie on co do zasady wynosił 19% i będzie naliczany w przypadku przeniesienia przez podatnika składników majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź zmiany rezydencji podatkowej przez podatnika.

 

Zmiany będą obejmować również przepisy dotyczące cen transferowych. Nowelizacja przewiduje podniesienie progów, po przekroczeniu których powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Wartość transakcji będzie określana jako wartość netto, a progi od stycznia 2019 r. będą podniesione do 2 mln zł oraz 10 mln zł, w zależności od transakcji.

 

Od 25 listopada 2018 r. obowiązuje ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która zmienia przepisy ustaw podatkowych - w tym CIT, PIT oraz Ordynacji Podatkowej. Na gruncie powyższej ustawy możliwe będzie kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy, wpisanego do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, po śmierci tego przedsiębiorcy.

Więcej informacji w broszurze przygotowanej dla Klientów Kancelarii.