Prawnicy

Piotr Bator

radca prawny

Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2015 r. Obronił pracę magisterską w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego pisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł pn. „Zbiorowa ochrona konsumentów”.

Zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, w tym m.in.: prawem bankowym, prawem konsumenckim oraz prawem własności intelektualnej, ale także bieżącą obsługą przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym indywidualnych sprawach pracowniczych, a także w sprawach z udziałem związków zawodowych oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

język: angielski