Prawnicy

Piotr Bator

aplikant radcowski przy OIRP w Krakowie

Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2015 r. Obronił pracę magisterską w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego pisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł pn. „Zbiorowa ochrona konsumentów”.

Zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, w tym m.in.: prawem bankowym, prawem konsumenckim oraz prawem własności intelektualnej.

język: angielski