Nowy Fundusz (SFWON) od 2019

Od 1 stycznia 2019 r. zostanie utworzony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach obecnie obowiązujących składek na Fundusz Pracy zostaną wyodrębnione składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Składki na Fundusz będą obowiązkowe. Ponadto osoby z dochodami ponad milion złotych będą obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4 % od nadwyżki przekraczającej dochód miliona złotych.

Kancelaria przygotowała dla stałych Klientów informację na ten temat.