Zmiany w VAT 2019

Dla naszych stałych Klientów Kancelaria przygotowała informację w zakresie najważniejszych zmian w podatku VAT w 2019 r.

Prosimy o kontakt jeżeli nie otrzymaliście jeszcze Państwo wspomnianej informacji.

W szczególności, w 2019 roku zostaną utrzymane obecne stawki VAT a ich obniżenie będzie możliwe, dopiero gdy zostaną spełnione określone parametry długu publicznego. Ponadto, nie będzie trzeba występować z umotywowanym wnioskiem o zwrot podatku VAT. Złożenie deklaracji z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika z określonym terminem zwrotu będzie traktowane jako wniosek o zwrot lub o zwrot w przyspieszonym terminie.

Podatnik będzie mógł skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona już po upływie 90 dni od dnia upływu terminu płatności a nie jak obecnie - po 150 dniach.

Zostaną wprowadzone zupełnie nowe regulacje dotyczące bonów. Nastąpi rozróżnienie na bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia. W zależności od rodzaju bonu różny będzie moment powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, do których dochodzi na skutek transferu bonu jednego przeznaczenia, powstanie z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia. Natomiast w przypadku bonów różnego przeznaczenia podatek VAT powinien zostać pobrany wtedy, gdy zostaną dostarczone towary lub wykonane usługi, których dany bon będzie dotyczyć.