Krajowa Administracja Skarbowa - WAŻNE!

W dniu 1 marca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), która wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu organów kontroli skarbowej, mające znaczenie również dla podatników.

Zmianom ulegają przede wszystkim:

1. organizacja urzędów,

2. procedura kontroli celno-skarbowej,

3. uprawnienia organów KAS.

Organy dotychczas funkcjonujące w ramach trzech odrębnych podmiotów – Administracji Podatkowej, Służby Celnej i Kontroli Skarbowej zostaną włączone do Krajowej Administracji Skarbowej. Na skutek tej regulacji  zlikwidowane zostały Izby Skarbowe, w miejsce stworzonych zostanie  16 Izb Administracji Skarbowej.

Pełną szczegółową informację wysyłamy na życzenie Klienta.