Aktualności

Nowa ustawa antydyskryminacyjna

W dniu 1 stycznia 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Zakazują one dyskryminacji ze względu na określone kryteria, tj. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną.

Pełna informacja prawna w Strefie Klienta.

Zmiany w podatku VAT

Najważniejsze zmiany, to podniesienie stawek podatku VAT o 1 pkt procentowy (do 23 % i 8 %), ustalenie stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych oraz książek i czasopism specjalistycznych na 5 %, a także zastąpienie dotychczas stosowanej Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług z 1997 r. przez klasyfikację z 2008 r. Więcej w strefie klienta.

Zmiany w Incoterms

Od 1 stycznia 2011 r. zaczną obowiązywać nowe zmienione reguły międzynarodowego handlu. Zamiast dotychczas obowiązującego zbioru Incoterms 2000, Międzynarodowa Izba Handlowa jako zalecany publikuje zbiór Incoterms 2010, który zawiera wiele istotnych zmian. Więcej w Strefie Klienta.

Projekt szybkiej rejestracji sp. z o.o.

W dniu 1 grudnia 2010 r. w Sejmie odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych i innych ustaw, wprowadzający możliwość rejestrowania od 1 stycznia 2012 r. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w ciągu 24 godzin. Zaproponowane przez rząd zmiany dotyczą uproszczonej procedury rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej w Strefie Klienta.

Konferencja XX-lecia UOKiK

W dniu 13 września 2010 r. w ramach obchodów XX-lecia UOKiK odbyła się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencja pt. „Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii”
z udziałem przedstawicieli UOKiK, władz i pracowników naukowych UJ, Kancelarii Prawnych zajmujących się tą tematyką oraz z udziałem gości zagranicznych. Kancelaria uczestniczyła w Konferencji na zaproszenie z-ca dyrektora Delegatury UOKiK w Krakowie Mec. Marka Szarzyńskiego, a reprezentował ją Rafał Szczęsny.

  <  1 2 3 4 5 6